กฏและเงื่อนไข ข้อตกลงการเป็นสมาชิก UtubeView

เพื่อให้เกิดความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย คือสมาชิก ( ผู้ใช้บริการ )และผู้ให้บริการ UtubeView ดังต่อไปนี้ กฏและเงื่อนไข ข้อตกลงการเป็นสมาชิก UtubeView เพื่อให้เกิดความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย คือสมาชิก ( ผู้ใช้บริการ )และผู้ให้บริการ UtubeView ดังต่อไปนี้

1.สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ Utube สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ สามารถดู แต่ไม่สามารถได้รับโบนัสหรือคอมมิชชั่นใดๆในการดูวีดีโอจากผู้ให้บริการ

2.สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ สามารถใช้ระบบแนะนำเพื่อน เพื่อสร้างรายได้จากระบบผู้ให้บริการ ตามแผนการตลาดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนแก่ให้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการสั่งถอนของผู้ให้บริการคือขั้นต่ำ 300 บาทและจะต้องเสียค่าดำเนินการ 35 บาทต่อรายการสั่งถอน

3.สมาชิกหรือผู้ใช้บริการจะได้รับยอดสั่งถอนภายในระยะเวลา 30 นาที หรือ 72 ชั่วโมงนับจากรายการสั่งถอน หากต้องล่าช้ากว่านั้นหรือติดขัดปัญหาด้วยปัจจัยใดก็ตามผู้ให้บริการจะต้องชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนล่วงหน้าและต้อฝมีเหตุผลและหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

4.ในการเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัสจากผู้ให้บริการ สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ จะต้องทำการชำระเงินประกัน เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้ารับรายได้ โดยผู้ใช้บริการหรือสมาชิกจะได้รับเงินประกันคืนเป็นเช็คสั่งจ่ายคืนและนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้หลังจาก 10 วันของการเริ่มทำรายได้

5.ผู้ให้บริการจะทำการจัดส่งเช็คคืนเงินประกันให้กับผู้ใช้บริการหรือสมาชิกภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กดอนุมัติยอดเงินประกันที่ได้รับแจ้งเข้ามา เป็นเงินเต็มจำนวน โดยจัดส่งคืนไปยังที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ

6.หากผู้ให้บริการตรวจสอบหรือพบการทุจริต ไม่ว่าจะแจ้งชำระเงินซ้ำ การแจ้งปลอม หรือการพยายามโจมตีระบบ ทางผู้ให้บริการจะทำการตัดรหัสสมาชิกและยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ห้ามผู้ใช้บริการกล่าวโจมตีหรือให้ร้ายระบบหรือผู้ใช้บริการทำให้ระบบเกิดความเสียหาย ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการตัดรหัสจากการเป็นสมาชิกและขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายรายได้หรือค่าตอบแทนใดๆพร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฏหมายทันที

8.การสั่งถอนเงินสามารถสั่งถอนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 22.30 น. เท่านั้น